Personlig träning för företag

Nå era mål tillsammans med personlig träning

Med friskvård och fysisk träning på arbetsplatsen ökar motivationen och trivseln hos personalen. Vi ser i forskning att effektiviteten och kreativitet ökar av fysisk aktivitet med lägre sjukfrånvaro och ökad gemenskap som bonus! Om vi dessutom utbildar och engagerar med föreläsningar och mätningar får vi även långsiktighet och kunskap i både företaget som hos medarbetarna. Personlig träning hjälper er att nå dit ni vill.

Träna enskilt eller i grupp

Med en PT får ni hjälp med träning på någon av Fysikens träningsanläggningar, ute på företaget eller utomhus. Vi erbjuder träning i grupp eller enskild träning med personlig tränare och ofta blir det en mix. Vi skräddarsyr träningen efter era förutsättningar och önskemål. Träningen kan syfta till ökad kondition, styrka eller kanske att stärka upp muskler som används i det dagliga arbetet. Vi hjälper er med ett träningsupplägg som passar livsstil och arbete. Friskvård och personlig träning numera är en avdragsgill utgift och är investering för framtiden.

Träna med dina kollegor

En företagsgrupp kan bestå av 5 eller 10 personer med en PT beroende på upplägg. Ni bokar varje vecka eller vid tillfällen där ni önskar en insats. Kanske har ni ett gemensamt mål där vi kan hjälpa er med program och upplägg. Gruppträning med företag ger inte bara hälsoeffekter utan är också ett sett att bygga motivation och gemenskap.

Vill du veta mera – kontakta oss!