Friskvård och träning

Vill ni erbjuda en friskare och mer attraktiv arbetsplats?

Friskvård är en investering för framtiden som skapar långsiktiga förutsättningar för medarbetarna att orka mer.
Fysisk aktivitet är en nyckel för att minska risken för långtidssjukskrivningar och produktionsbortfall.
I samarbete med vårt systerbolag Fysiken kan vi erbjuda tre friskvårdsanläggningar med tillgång till
personlig träning, massage, fysioterapi, gym och gruppträning.

Företagsmassage

Företagsmassage

Företagsträning

Företagsträning

Inbody Kroppsanalys

Inbody Kroppsanalys