Stresshantering

Stresshantering för grupp och individ

Hög arbetsbelastning och liten möjlighet till återhämtning kan leda till långvarig och ohälsosam stress. Samtidigt finns det idag väl utarbetade metoder för att minska stressen och öka arbetsglädjen – för individen såväl som arbetsgruppen i sin helhet. Akademihälsans psykologer och beteendevetare erbjuder stresshantering i form av föreläsningar, utbildningar och stresshanteringsgrupper för såväl chefer som medarbetare.

“De som brukar behöva hantera stress har ofta inte tid”

När vi är stressade glömmer vi ofta bort att ta hand om oss själva. Genom att vara fysiskt aktiva stärks hjärnans förmåga att hantera stress. Vi kan genom Fysiken erbjuda flera träningsformer som motverkar stress och stärker teamkänslan.

Vill du veta mera – kontakta oss!