Rehabilitering

Rehabilitering – stöd efter sjukskrivning

Den som kommer tillbaka till arbetet efter sjukskrivning är i behov av hjälp och stöd. På Akademihälsan stödjer vi er med arbetsanpassning och rehabilitering för att medarbetaren ska återfå sin arbetsförmåga både fysisk och psykosocialt. Rehabiliteringsprocessen innefattar både medicinska och psykosociala insatser.

Upptäck tidiga tecken på ohälsa

Hur fångar man upp tidiga tecken på att någon inte mår bra? Vi hjälper er med rutiner för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka om en medarbetare mår dåligt. Om insatser görs i tid går det förhoppningsvis att undvika sjukskrivning. i de fall en medarbetare är sjukskriven erbjuder vi hjälp med hur kontakten med den sjukskrivna ska skötas.

Rehabilitering efter olycksfall

Vi hjälper också till med träning efter olycksfall.

Efter vi har gjort en bedömning av dina besvär väljer vi ut övningar som passar just dig och dina behov. Ofta får du övningarna utskrivna på ett papper med bilder och texter. Det är olika hur länge och ofta du behöver göra de olika övningarna. Tillsammans med dig sätter vi upp en plan för träningen och vilka långsiktiga mål du har med behandlingen. En individuell anpassning görs även för arbetsplatsen där vi ser till att du får en trygg återgång.

Vill du veta mera – kontakta oss!