Ledarskap – Chefsstöd

Handledning i konflikthantering

Trots goda intentioner är det inte alltid samarbetet på jobbet fungerar smärtfritt. Det uppstår problem i kommunikationen som ibland övergår i konflikter eller i allvarligare fall, utfrysning och mobbning. Detta kan vara en av de svåraste utmaningarna att hantera som chef. Samtidigt vet vi att olösta konflikter leder till minskad produktivitet och ohälsa för de inblandade. Akademihälsans psykologer erbjuder utbildning och handledning i hur du som chef kan förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.

Svåra samtal

Det dyker med jämna mellanrum upp tillfällen då man som chef tvingas hålla svåra samtal med sina medarbetare. Det kan handla om att ge ett negativt besked gällande arbetsuppgifter eller lön, att framföra kritik från medarbetare eller ta upp personliga frågor. Om du är väl förberedd förenklar det processen och gör att du kan känna dig tryggare i din roll som samtalsledare. Akademihälsans psykologer erbjuder utbildning och handledning i hur du som chef kan hålla svåra samtal. 

Handledning för medarbetare

Hanterar dina medarbetare tunga och komplicerade ärenden som ni inte vet hur ni skall gå vidare med? Vill ni utveckla kompetensen – som grupp eller individ? Med regelbunden handledning hos Akademihälsans psykologer ges dina medarbetare möjlighet till såväl avlastning som kvalitetssäkring av det egna arbetet.

Vill du veta mera – kontakta oss!