Hälsokontroll

Hur mår du?

Att göra en hälsokontroll är enkelt och ger ett mått på din hälsa. Du får även en förståelse för hur din livsstil påverkar din hälsa och du får tips och råd för hur du kan leva friskare. På Akademihälsan kan du göra en kontroll både med företagssköterska och med läkare.

Hälsokontroll med läkare och företagssköterska

När du träffar vår företagsläkare och företagssköterska gör vi en deklaration av din hälsa, där vi även går igenom frågor som inkluderar din arbetsmiljö. Vi utför tex provtagning av HB och blodfetter samt EKG och test av lungkapacitet.

Lagstadgade medicinska hälsokontroller.

Om anställda i sitt arbete är utsatta för vissa kända risker krävs regelbundna medicinska kontroller. Det kan vara nattarbete, arbete med vibrerande verktyg, mast- och stolparbeten, dykeriarbeten eller rök- och kemdykning. Det kan också handla om att de anställa hanterar farliga ämnen som bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer eller arbete med härdplaster.

Läkarundersökning och medicinska kontroller är då obligatoriska. I vissa fall måste läkaren göra en så kallad tjänstbarhetsbedömning, en bedömning av den anställdes hälsotillstånd, för att kontrollera att arbetsuppgifterna kan utföras. Mer om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

Företagshälsovårdens personal har kunskap om vilka regler som gäller för olika branscher och yrken. De kan hjälpa er att ta reda på vilka anställda som kan behöva genomgå medicinska kontroller och sedan utföra dessa.

På Akademihälsan utför vi även hälsoundersökningar och utfärdar läkarintyg för sjöfolk.

 Manilla
 Danskt
 Färöiskt
 Norskt sjöintyg
 Offshoreintyg
 Star Cruises

Vår företagsläkare går igenom era testresultat från era kontroller och kan vid avvikande svar remittera till annan vårdinstans.

Handlingsplan och målsättning

I samband med att vi utför era hälsokontroller får arbetsgivaren en handlingsplan och eventuella förslag på åtgärder för att nå uppsatta mål. Detta kan vara av organisatoriska förändringar eller mer stöd till enskilda och en plan för uppföljning.

Vill du veta mera – kontakta oss!