Hälsokontroll

Hälso- och livsstilsundersökning

Hälsoundersökningar kan för dig som arbetsgivare ge en samlad bild över dina medarbetares hälsa och upplevelse av sin arbetsmiljö. En sammanställning av gruppresultatet kan sedan användas som ett led i det hälsostrategiska arbetsmiljöarbetet för dig som arbetsgivare. I samarbete med Akademihälsan kan en handlingsplan upprättas för att rätt hälsoinsatser utifrån medarbetarnas behov skapas. En hälsoinvestering för ökad möjlighet till en hälsosammare livsstil och ett välmående hos dina medarbetare.

Syftet med en hälsoundersökning är att kartlägga individens frisk- och riskfaktorer för hälsan. En hälsoundersökning kan bestå av blodprovstagning, mätvärde, samt ett frågeformulär om levnadsvanor och livsstil. Resultatet sammanställs och i hälsosamtalet ges möjligheten att se livsstilens betydelse för hälsan. Samtalet är hälsofrämjande med fokus på nuläge samt vid behov och önskemål ges förslag på livsstilsförändring.

Akademihälsan erbjuder ett flertal olika hälsopaket som kan kombineras utifrån ert företags behov och önskemål. Exempel på tjänster som kan väljas är: Hälsoscreening, Hälsoprofil, Hälsoundersökning med företagsläkare och företagssköterska, Arbetsmiljöprofil, Stressprofil, Konditionstest, InBody mätning och provtagningspaket.

Handlingsplan

Exempel på olika uppföljande hälsoinsatser som kan vara på både grupp och individnivå:

– Individuell uppföljning hos någon av oss på Akademihälsan och/eller Fysiken.

– Aktivera arbetsgruppen med ett gruppträningspaket som inkluderar 10 veckors styrketräning med en personlig tränare på gymmet. Paketet inkluderar även presentation, inspiration och en livsstilsföreläsning samt kroppsanalys före, under och efter träningsperioden. Alla kan vara med, individuell förberedelse inför start av gruppträning.

– En livsstilsföreläsning med uppföljning i konditionstest och/eller InBody mätning (kroppsanalys).
– Föreläsning eller kurser på svenska eller engelska i Stresshantering, Sluta skjuta upp- prokrastinering, Våga tala, Mindfulness.
– Ergonomisk genomgång på arbetsplatsen med/utan föreläsning.

Akademihälsan arbetar resultatinriktat utefter aktuell forskning som visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Mest framgångsrikt är att genomföra insatser på både individ, grupp och organisationsnivå.

Enligt riktlinjer för företagshälsovården rekommenderas en arbetsmodell som bygger på fem steg.

  • Planering och förankring
  • Kartläggning och analys
  • Planering av insatser
  • Genomförande samt utvärdering av effekter.

Lagstadgade medicinska kontroller

Akademihälsan utför hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

Inom vissa yrken är det obligatoriskt att genomföra en medicinsk kontroll för att få arbeta med kända risker eller hantera farliga ämnen. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift, Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

Vi utför kontroller för arbete med härdplaster, bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer. Andra kontroller vi utför är för nattarbete, vibrerande verktyg, mast- och stolparbeten, dykeriarbeten, joniserande strålning samt rök- och kemdykning.

 

Kontakta oss vid förfrågningar gällande olika lagstadgade medicinska kontroller.

Övriga läkarintyg

  • Läkarintyg för sjöfolk: STCW (Svenskt), Danskt, Färöiskt, Norskt, Star och Dream Cruises.
  • Läkarintyg för Offshore tjänstgöring.
  • Läkarintyg för körintyg med högre behörighet.
  • Läkarintyg Lokförarintyg