Företagshälsovård

Ert stöd i arbetsmiljöfrågor

Vi på Akademihälsan hjälper er att förebygga arbetsmiljörisker och fungerar som ert närmsta stöd i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö innefattar fysiska faktorer men även psykosociala faktorer som arbetsklimat, relationer och individens möjligheter till påverkan. Vid behov hjälper vi er med effektiva åtgärder för en snabbare återkomst till arbetet vid sjukskrivningar eller skador.

Hälsofrämjande arbete

En kvalitativ hälsoanalys ger dig som chef ett strategiskt underlag för att identifiera förbättringsområden och hitta rätt lösningar för era viktigaste arbetsrelaterade frågor. Med våra specialister fungerar vi som ett stöd på både individ- och organisationsnivå. Vi hjälper er att nå mätbara resultat som färre sjukskrivningar, mer motiverade medarbetare och en kvalitetssäkrad attraktiv arbetsplats.

Tjänster i företagshälsovården

Akademihälsan består av företagsläkare, psykiater, psykologer, företagssjuksköterska, fysioterapeuter samt ergonomer. Med all kompetens samlad under ett tak kan vi snabbt och flexibelt ta fram en helhetslösning för er organisation.

Vill du veta mera – kontakta oss!