Alkohol och droger

Alkohol i arbetslivet

Tidiga insatser för alkohol i arbetslivet har visat sig ge bra resultat. Vi på på Akademihälsan arbetar med allt från hälsofrämjande föreläsning i riskbruk/skadligt bruk/beroende i arbetslivet till alkoholrådgivning/behandling av lätt till måttligt beroende. Vi erbjuder individuell behandling i 15-metoden, kontrollerat drickande och återfallsprevention.

Vid frågor eller rådgivning kontakta vår företagssköterska Anne Ascard på telefon: 031-106974 eller anne.ascard@akademihalsan.se.