Välkommen

EXPERTER INOM FÖRETAGSHÄLSA

Akademihälsan är en liten och flexibel Göteborgsenhet med all kompetens samlad under ett tak.
Akademihälsans styrka är erfarenheten av olika generationers förhållningssätt till arbetslivet,
våra specialistkompetenser samt vårt täta samarbete med systerbolaget Fysiken Friskvård.

Företagsläkare
Psykiater
Företagssköterska
Ergonom
Arbetsmiljöingenjör
Organisationskonsult
Psykolog
Beteendevetare
Arbetsterapeut
Administratörer
Fysioterapeut
Hälsopedagog
Massör
Personliga tränare